Aplikacija za savet za navodnjavanje

IrrigAdvice je aplikacija koja ima savjetodavnu funkciju za optimalno navodnjavanje usjeva, vlo je jednostavna za upotrebu jer pruža informacije o terminu i zalivnoj normi.

Naučni principi

Naše rešenje odražava dobro uspostavlјene naučne principe.
IrrigAdvice integriše informacije iz vremenske prognoze, agronomije i optimizacionog algoritma i zasniva se na:

Vremenskoj prognozi

Visok kvalitet visoke rezolucije vremenske prognoze na lokalnom nivou.

Mjerenja vlažnosti zemlјišta

Korišćenjem tenziometra.

Tipu zemlјišta

Obezbeđuje korisnik ili korišćenjem karte zemlјišta visoke rezolucije.

Deficit strategija za navodnjavanje

Na osnovu fenološke faze gajenih bilјaka i različitog nivoa odgovora bilјke na stres tokom različitih fenoloških faza.

Aplikacija

Više bilјnih vrst

Žitarice, povrće i voćke. Jednostavno dodajanje vrsta.

Odgovarajući dizajn

Korišćenje upotrebom računara, mobilnog telefona ili tablet uređaja.

Detalјan korisnički priručnik

Detalјna objašnjenja za pravilnu upotrebu su obezbijeđena u PDF dokumentu koji je spreman za štampanje.

Jednostavnost

Intuitivna za uporabo (vizualni vodič).

Dodatne informacije

Prognozirani vodni bilans sa i bez preporučeniog navodnjavanja, padavina, evapotranspiracijom, te prognozom temperature.

Prednosti

Kako aplikacija za navodnjavanje može da pomogne Vaše proizvodne rezultate

1 + 30 %

Prosječan prinos

2

Kvalitet prinosa

3 - 30 %

Troškovi navodnjavanja

4

Održivost

O nama

Preduzeće iz Slovenije, fokusirano na primjenu informacionih tehnologija u polјprivredi i vremenskim prognozama od 2010. godine.

Mala i okretna grupa stručnjaka u oblasti meteorologije, agronomije i informatike sa dobrim vezama u akademskim krugovima.

Uklјučeni u četiri EU Projekta, kao i na nekoliko drugih projekata.

Autori i koautori mnogih međunarodnih naučnih publikacija.


Kontaktirajte nas

BO-MO

Adresa

BO-MO d.o.o.
Bratovseva ploscad 4, 1000 Ljubljana
Slovenija

Telefon

+386 41 992 365

Adresa e-pošte

info@bo-mo.si

Internet adresa

www.bo-mo.si